گیاه اشرفی یا پیچک سوئدی

گیاه اشرفی یا پیچک سوئدی منشاء این گیاه مناطقی با آب و هوای گرمسیری است. بنابراین برای نگهداری از آن در آپارتمان باید بتوانیم شرایطی مشابه زادگاهش فراهم کنیم. اشرفی نیاز نوری زیادی ندارد در واقع بهترین شرایط نوری برای گیاه اشرفی یا پیچک سوئدی نور غیر مستقیم ملایم یا روشنایی متوسط است. از آن … ادامه مطلب